>

Reklamace

Upřímně nás mrzí, že se něco pokazilo a Vy musíte řešit reklamaci. U elektro zboží se bohužel občasné reklamaci nelze vyhnout. Abychom celý proces zjednodušili a urychlili, držte se prosím následujících instrukcí:


 

V případě dotazů k reklamacím nás, prosím, kontaktujte na e-mailu obchod@ltc-elektro.cz.

Reklamace jsou přijímány jako obyčejný balík či doporučený dopis, a to bez dobírky. Neposílejte balíčky službou Balík do ruky a Balík na poštu, proplácíme pouze účelně vynaložené náklady na zaslání reklamace, tj. službu obyčejný balík a doporučený dopis, po zaslání kopie podacího lístku.

Reklamaci zašlete na naši adresu: LEDTechnics CZ s.r.o., Štefánikovo náměstí 18, 586 01 Jihlava.

Reklamační formulář ke stažení naleznete zde.

Pokud u reklamovaného zboží nebudou přiloženy příslušné informace, reklamaci budeme bohužel nuceni zamítnout. Abychom mohli reklamaci vyřídit, je potřeba znát údaje z reklamačního formuláře, ať už vyplněné v našem formuláři, nebo vypsané. Práci s vyplňováním formuláře si výrazně ulehčíte, když přiložíte fakturu s vyznačeným zbožím, které reklamujete. V tom případě nemusíte vyplňovat políčka označená *.

Reklamace, která bude řešena výměnou za nové zboží, je odesílána na naše náklady. Je tedy možné využít toho, že si přiobjednáte další zboží a nebudete platit poštovné. V tomto případě připište do reklamačního formuláře, že je reklamace spojena s další objednávkou. Pokud uděláte objednávku přes náš internetový obchod a reklamace je už na cestě k nám, připište to do poznámky k objednávce, abychom mohli objednávku s reklamací spojit. V případě platby na dobírku budeme nuceni účtovat poplatek za doběrečné.

Za nové zboží reklamaci nevyměníme v případě, že je cena reklamovaného zboží nižší než 300,-Kč s DPH a není spojena s novou objednávkou, se kterou by bylo možné zboží odeslat. V tomto případě Vám vrátíme peníze na bankovní účet, jehož číslo je potřeba uvést v reklamačním formuláři.


 

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. 

led žárovky led žárovky LEDTechnics Led žárovky a pásky

© LEDTechnics CZ s.r.o. 2012 Všechna práva vyhrazena.

EKO-KOM